Ai2 supports Plastic Soup Foundation

2-10-2018

Ai2 supports Plastic Soup Foundation

Ai2 supports Plastic Soup Foundation

Waarom wil Ai2 een organisatie als de Plastic Soup Foundation ondersteunen?

Misschien komt het in eerste instantie ook wel wat vreemd over. Met ons team van Ai2 zijn we ook bezig met duurzaamheid, zo werken we bijvoorbeeld nagenoeg papierloos de afgelopen jaren. Toch hebben wij indirect veel met plastic te maken en willen we graag een ondersteunende rol spelen bij de gedragsverandering van de groene bedrijven in het terugdringen van de hoeveelheid plastic die wordt toegepast.

Het is tevens een stuk ontstaan vanuit een privésituatie. Zelf ben ik een fanatiek windsurfer en ik merk dat we steeds meer last hebben van die plastic soep in en op het water. Toen we als organisatie dit voorjaar een gesprek hadden met de Plastic Soup Foundation is het balletje sneller gaan rollen.

Onze rol in de sector is faciliterend. Maar we merkten dat er op de facturen en bijvoorbeeld in de gebruikte standaarden, van Floricode, weinig ruimte was voor het invoeren van nieuwe codering rondom duurzame producten en labels. Wij willen er voor zorgen dat het binnen ons systeem snel en gemakkelijk mogelijk wordt om dit wel te realiseren. Systemen, neem de fustcodes en fusttabellen, mogen niet de beperkende factor zijn als het om ontwikkelingen gaat, en zeker niet op het gebied van duurzaamheid. Ai2 wil hierin vooroplopen en snel inspelen samen met andere vooruitstrevende organisaties om deze ontwikkeling te versnellen binnen de sector.

Ik zie nog niet de directe link met het doel van Ai2, maar misschien ontgaat het mij?

Ai2 wil de weg vereffenen om snel en transparant met duurzame producten de gehele keten in te kunnen. Zo ontstaat er een open communicatie die werkt voor alle betrokkenen in de keten. ICT heeft ook zo zijn rol in het begrip duurzaamheid. Het moet gewoon eenvoudig kunnen zijn en gemakkelijk toepasbaar.

We weten dat er in de sector erg veel plastic en geplastificeerde producten worden gebruikt. Is deze support misschien een reden om iets terug te doen?

Single used trays hebben een grote impact op ons milieu. Meermalig fust is natuurlijk al een stap in de goede richting maar het retourtransport van de trays heeft een grote impact op een CO2 footprint*. (Eindklanten en retailers zullen steeds meer vragen om duidelijkheid omtrent plastic gebruik en alternatieven. Ai2 wil niet de beperkende factor zijn, maar juist in deze ontwikkeling digitaal vooroplopen.

*Met betrekking tot verbetering van de CO2 footprint van de sector is Container Centralen B.V. een pilot gestart samen met Ai2 om de CC karren veel efficiënter te verspreiden over Europa, belangrijk hierbij is de reductie van het aantal transportbewegingen/kilometers met lege CC karren.

Binnen de verpakkingsindustrie liggen er al vele mooie ontwikkelingen op de plank of ze zijn er al, maar door de beperkingen binnen de systemen worden ze nu te langzaam doorgevoerd of er wordt totaal niet over gecommuniceerd. Dat is een gemiste kans.

Ook voor Ai2 is duurzaamheid een ontwikkeltraject. We willen alle zaken rond en met duurzaamheid zichtbaar kunnen maken op de facturen. Dit heeft tevens als voordeel dat er meer open gecommuniceerd kan worden en de duurzame verpakkingen worden traceerbaar. Ai2 wil graag de helpende hand bieden om het eenvoudig te maken. Zo ook op de IFTF, ons Stand nr A1.30.

Gaan de leveranciers, die kosten hebben aan het gebruik via Ai2, iets merken in hun kosten?

Een deel van het resultaat van Ai2 als bedrijf wordt in ontwikkeling van duurzame oplossingen en toepassingen gestopt. We zijn natuurlijk wel eerlijk, dat resultaat ontstaat uit de financiële bijdrage van de leveranciers die hun transacties laten verlopen via ons systeem. We zullen de financiële bijdrage cq. tarieven van de leveranciers niet aan gaan passen om dit te bekostigen. Duurzaamheid is een vaste waarde binnen onze bedrijfsvoering.

Jullie zijn een ‘bronzen Buisness Angel’ van de foundation. Gaan jullie ook hun consultants inschakelen over wat mogelijk zou zijn?

Fysiek heeft Ai2 weinig stromen aan plastic en/of papier. Daar hebben we ze zeker niet voor nodig. Zelf kunnen we onze eigen kennis en kunde inzetten om de weg alleen nog maar gemakkelijker en duidelijker te maken om duurzamere artikelen door, en in de keten te krijgen.

Gaat Ai2 er zelf ook de markt mee op?

Natuurlijk komt het op onze website en staat er al een stukje op de website van de Plastic Soup Foundation.

Op de aankomende IFTF zullen wij dit naar buiten gaan communiceren en middels een sportieve gadget extra onder de aandacht brengen. Tevens zullen wij daar aandacht besteden aan ons project met de Container Centralen (CC) om CO2 reductie te realiseren door invoering van een aparte verrekenmethodiek.