AML & KYC

Transparantie en Naleving: Het AML en KYC Beleid van Agri Inter Incasso B.V.

Klik hier voor het CDD formulier

Anti-witwas (AML), Ken-uw-klant (KYC), Ken-uw-bedrijf (KYB) en Customer Due Diligence (CDD) Beleid

Bij Agri Inter Incasso B.V. (hierna “Ai2” genoemd) nemen we onze verantwoordelijkheid als financiële dienstverlener serieus en streven we naar transparantie, integriteit en naleving van alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot anti-witwas (AML), ken-uw-klant (KYC), ken-uw-bedrijf (KYB) en customer due diligence (CDD). Dit beleid is opgesteld om onze (potentiële) klanten te informeren over hoe wij deze processen uitvoeren.

Anti-witwas (AML)

Ai2 conformeert zich aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot het voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme. We nemen proactieve maatregelen om verdachte activiteiten te identificeren, te melden en te voorkomen, en werken samen met relevante autoriteiten om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.

Ken-uw-klant (KYC)

Ai2 voert een grondig “ken-uw-klant” proces uit om de identiteit van onze klanten vast te stellen, evenals hun financiële behoeften, doelstellingen en risicoprofiel. Dit stelt ons in staat om gepersonaliseerde diensten aan te bieden en om potentiële risico’s te identificeren en te beheren.

Ken-uw-bedrijf (KYB)

Voor zakelijke klanten voert Ai2 een “ken-uw-bedrijf” proces uit om de wettelijke entiteit, structuur, activiteiten en uiteindelijke belanghebbenden van het bedrijf te identificeren en te verifiëren. Dit stelt ons in staat om een diepgaand begrip te krijgen van de zakelijke relaties en om eventuele risico’s op het gebied van fraude, witwassen of financiering van terrorisme te minimaliseren.

Customer Due Diligence (CDD)

Ai2 voert regelmatig klantonderzoeken uit om de activiteiten van onze klanten te monitoren en te evalueren. Dit stelt ons in staat om eventuele wijzigingen in hun risicoprofiel te identificeren en om tijdig actie te ondernemen indien nodig. Bovendien zorgen we ervoor dat al onze medewerkers adequaat zijn opgeleid om deze processen correct uit te voeren en om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

Conclusie

Ai2 is toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen van integriteit, naleving en transparantie in al onze activiteiten. Door ons AML, KYC, KYB en CDD beleid te implementeren en te handhaven, kunnen we een veilige en betrouwbare financiële dienstverlening bieden aan al onze klanten en tegelijkertijd bijdragen aan de integriteit van het financiële systeem als geheel. Mocht u nog vragen hebben over ons beleid of onze procedures, neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om u te helpen.

Documenten

Documentbewaring: AML, KYC, KYB en CDD bij Agri Inter Incasso B.V.

Beveiliging en toegang tot documenten

Bij Agri Inter Incasso B.V. worden documenten die verband houden met Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Customer Due Diligence (CDD) en Ken-uw-bedrijf (KYB) zorgvuldig bewaard op een veilige locatie. Deze documenten zijn alleen toegankelijk voor de Chief Compliance Officer, die verantwoordelijk is voor het naleven van alle nalevingsvereisten en het waarborgen van de integriteit van onze activiteiten. In noodgevallen kan de directie toegang krijgen tot deze documenten, maar alleen in gevallen waarin sprake is van een ernstig delict of een dringende noodzaak om de naleving van de wet te waarborgen. Deze strikte beheersmaatregelen zorgen ervoor dat onze klantgegevens veilig worden bewaard en alleen worden gebruikt voor de doeleinden van naleving en risicobeheer.

Opslag van documenten omtrent KYC & AML

Anti-witwas (AML)

Voor het naleven van het Anti-witwasbeleid (AML) zijn we verplicht om de volgende documenten te bewaren:
– Identificatiegegevens van klanten en eventuele uiteindelijke begunstigden.
– Documentatie die de aard van de zakelijke relatie en de verwachte transacties onderbouwt.
– Verslagen van meldingen van verdachte activiteiten en bijbehorende onderzoeken.
– Eventuele correspondentie met autoriteiten met betrekking tot AML-naleving.

Ken-uw-klant (KYC)

Voor het naleven van het Ken-uw-klantbeleid (KYC) zijn we verplicht om de volgende documenten te bewaren:
– Identificatiegegevens van klanten, zoals paspoorten, rijbewijzen of identiteitsbewijzen.
– Bewijs van adres, zoals recente energierekeningen of bankafschriften.
– Documentatie die de bron van vermogen of fondsen van de klant ondersteunt.
– Verslagen van klantgesprekken en risicobeoordelingen.

Ken-uw-bedrijf (KYB)

Voor het naleven van het Ken-uw-bedrijfbeleid (KYB) zijn we verplicht om de volgende documenten te bewaren:
– Geregistreerde bedrijfsgegevens, inclusief statuten, uittreksels van de Kamer van Koophandel, en eventuele wijzigingen hierin.
– Documentatie die de identiteit van de uiteindelijke belanghebbenden van het bedrijf verifieert.
– Informatie over de aard van de bedrijfsactiviteiten en de verwachte transacties.
– Eventuele correspondentie met het bedrijf en bewijs van verificatie van bedrijfsgegevens.

Customer Due Diligence (CDD)

Voor het naleven van het Customer Due Diligence (CDD) beleid zijn we verplicht om de volgende documenten te bewaren:
– Klantprofielen en risicobeoordelingen.
– Verslagen van periodieke klantonderzoeken en eventuele bijgewerkte identificatiegegevens.
– Documentatie met betrekking tot transacties en activiteiten van klanten.
– Bewijs van interne controles en nalevingsactiviteiten.

Conclusie

Door deze documenten nauwkeurig te bewaren, kunnen we voldoen aan de wettelijke vereisten en zorgen voor een transparante en compliant bedrijfsvoering. Mocht u verdere vragen hebben over de specifieke documentatievereisten of onze nalevingsprocedures, neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van de nodige informatie.

Wet- en regelgeving

Hoewel er momenteel geen specifieke wet- en regelgeving is die ons bedrijf verplicht om specifieke maatregelen te nemen met betrekking tot Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML), hebben we bij Agri Inter Incasso B.V. proactief gehandeld. We zijn voorbereid op de toekomst en hebben al de strengste vormen van KYC en AML geïmplementeerd.

Bij Agri Inter Incasso B.V. geloven we sterk in het belang van integriteit, transparantie en het voorkomen van financiële criminaliteit. Daarom hebben we rigoureuze processen en controles geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we onze klanten goed kennen en verdachte activiteiten snel kunnen identificeren en rapporteren.

Ondanks het ontbreken van specifieke wettelijke vereisten, blijven we streven naar de hoogste normen van naleving en ethiek in al onze activiteiten. We begrijpen dat KYC en AML van vitaal belang zijn voor het behoud van het vertrouwen van onze klanten en het beschermen van ons bedrijf tegen mogelijke risico’s.

Door nu al de strengste normen te hanteren, zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op eventuele toekomstige regelgeving en blijven we ons inzetten voor een veilig en ethisch bedrijfsklimaat. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat ze bij Agri Inter Incasso B.V. worden bediend met integriteit en professionaliteit, zowel nu als in de toekomst.

Wil je direct gebruik maken van Ai2?

Maak een account aan op onze website en ga aan de slag!

Lees meer
Bel direct +31 0172 255 355