Veelgestelde vragen en antwoorden

De online incasso diensten van Ai2 maken het voor alle partijen in de sierteeltsector mogelijk op een eenvoudige, efficiënte en voordelige manier met elkaar af te rekenen. Ai2 zorgt voor een correcte inning en betaling van uw transacties.

Grip op uw vorderingen, service naar uw klant, inzicht in de openstaande posten en lagere kosten.

Ai2 is geheel onafhankelijk, Ai2 werkt in opdracht van de klant, en maakt gebruik van de modernste ICT technologie en de huidige dienstverlening van banken en verzekeraars binnen Nederland. In 2014 is Ai2 erkend door de Autoriteit Consument en Markt (ACM, voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma). Dit houdt in dat Ai2 aan alle wettelijke regels voldoet.

Iedere partij en onderneming binnen de sierteeltsector zoals kwekers, exporteurs, importeurs, handelsbedrijven en toeleveranciers zoals verpakkingsbedrijven, ICT bedrijven et cetera.

Het beheer over de transacties vindt plaats via de Stichting Beheer Transactiegelden Ai2.
De stichting rekeningen worden gebruikt om geldstromen gescheiden te houden. Zo raken de bedragen die namens klanten worden geïncasseerd en uitbetaald, niet vermengd met het vermogen van het bedrijf Ai2.
Vanuit de Stichting Beheer Transactiegelden Ai2 vindt het beheer over de geïncasseerde en uitbetaalde gelden plaats.
De Stichting Beheer Transactiegelden Ai2 wordt geleid door een onafhankelijk bestuur.

Het beheer over de transacties vindt plaats via de Stichting Beheer Transactiegelden Ai2.
De stichting rekeningen worden gebruikt om geldstromen gescheiden te houden. Zo raken de bedragen die namens klanten worden geïncasseerd en uitbetaald, niet vermengd met het vermogen van het bedrijf Ai2.
Vanuit de Stichting Beheer Transactiegelden Ai2 vindt het beheer over de geïncasseerde en uitbetaalde gelden plaats.
De Stichting Beheer Transactiegelden Ai2 wordt geleid door een onafhankelijk bestuur.

Als u afnemer bent en er bedragen bij u geïncasseerd worden, is Ai2 gratis.
Als u leverancier bent en wilt incasseren ga dan naar het actuele tarievenoverzicht op de site.

Ai2 heeft geen productinformatie nodig om te kunnen incasseren, alleen de naam van de leverancier, de naam van de klant, referentienummer, datum en bedrag (inclusief en exclusief btw).

Als u leverancier bent van sierteeltproducten en uw transacties wilt incasseren bij uw afnemers via Ai2, maken we graag een persoonlijke afspraak met u voor een contract op maat. Vul het contactformulier in of bel 0297 – 744030.

Als u afnemer bent en uw leverancier wil bij u incasseren via Ai2, hoeft u om klant te worden alleen de doorlopende machtiging in te vullen. Klik hier om aan te melden.

Incasso-online is een volledig geautomatiseerd en beveiligd incassosysteem dat op maat is gemaakt voor de sierteeltbranche. Als u als klant van Ai2 inlogt om transacties te regelen, komt u in Incasso-online terecht. Incasso-online is speciaal ontwikkeld om op grote schaal incassoberichten van verschillende partijen te kunnen verwerken.
Iedere gebruiker heeft met Incasso-online een goed overzicht van afgehandelde en toekomstige transacties die zijn aangeboden.

Zodra u inlogt als incassant kunt u de klant opzoeken op naam of nummer.

Uw leverancier meldt bij het tot stand komen van de transactie dat hij incasseert via Ai2. Daarnaast stuurt Ai2 u op de dag van incasseren een e-mail waarin het totaalbedrag staat vermeld dat geïncasseerd zal worden. Ai2 raadt u aan om regelmatig in te loggen en te zien hoe dit bedrag is opgebouwd. Incasso-online geeft een uitgebreid overzicht van de leveranciers die bij u incasseren.

Als u ingelogd bent kunt u automatisch een standaard uitnodiging van Ai2 versturen naar uw klant via e-mail.

Neem contact op met Ai2, via e-mail: info@ai2.nl of via telefoonnummer 0297-744030.

Als u inlogt in incasso-online vind u de lopende transacties onder het kopje te betalen en te ontvangen.

Als u inlogt in incasso-online vind u de ingestuurde berichten onder het kopje ingezonden berichten.

Als u inlogt in incasso-online vind u de mogelijk om uw dagnota opnieuw naar u te verzenden of te downloaden onder het kopje Dagnota opvragen.

Als u inlogt in incasso-online vind u de mogelijkheid om diverse rapportages op te vragen onder het kopje rapportage.

Op de dagnota vindt u alle gegevens met betrekking tot aan- en of verkopen die u heeft gedaan uitgesplitst naar Hoog, laag en geen BTW product, emballage eenmalig en meermalig en emballage huur.

De weeknota is een optelling van alle dagnota’s in de week, inclusief een weergave van de dagtotalen.

De maandnota is een optelling van alle dagnota’s in de maand, inclusief de weergave van de dagtotalen.

De jaarnota is een optelling van alle dagnota’s in het jaar, inclusief de weergave van de dagtotalen.

ja, binnen het kopje rapportage heeft u de mogelijkheid om een BTW rapportage op te vragen voor een bepaalde periode, hierin ziet u wat u per land en daarbinnen per BTW nummer heeft aan en verkocht.

vanaf 1 februari 2016 wordt het mogelijk om via incasso online te zoeken op uw aanvoerbrief nummer op welke nota deze terecht is gekomen, en andersom.

In het Emballage overzicht ziet de in- en uitgaande stroom van alle emballages naar en van uw klanten.

Voor Ai2 is maar één doorlopende SEPA machtiging bedrijven nodig, met deze ene machtiging kan Ai2 namens uw leveranciers bij u incasseren.

Ai2 kan de volgende bestanden afhandelen:

EAB (formaat aalsmeer connect)
OGP incasso type aalsmeer (V33)
Heffingsbestand aalsmeer
Ai2 incasso bestand
Administratieve regeling Naaldwijk
Overgeven bestand Naaldwijk

Ja, Ai2 verwerkt gewoon EAB berichten, je gebruikt hiervoor de briefinstellingen van Flora Holland connect Aalsmeer, en de veiling Ai2.

De meeste software leveracniers hebben inmiddels Ai2 als veiling in hun systeem staan, neem hiervoor contact op met uw software leverancier.

Waarschijnlijk is de veiling dan nog niet geactiveerd, neem hiervoor contact op met uw software leverancier.

U stuurt een aanvoerder nummer mee dat wij nog niet kennen, neem even contact met ons op om dit af te stemmen.

vanaf 1 februari 2016 publiceert Ai2 de EAB briefnummers en brief regelnummers op de dagnota’s en de veilingincasso rapporten. In incasso online is een aparte site waar u via de dagnota de betrokken EAB nummers terug kunt vinden.

Nog steeds vragen?

Neem dan contact met ons op

Kom in contact