Curriculum Vitae Dick Boot

Ai2 heeft per 2 juni 2008 Dick Boot benoemd tot bestuurslid van de Stichting Beheer derdengelden.

Dick Boot

Personalia: Dick Boot
Geboortedatum: 12 maart 1948


OPLEIDING

HBS
HEAO
NIVRA

 
LOOPBAAN

April t/m december 2007. Pensioen en op verzoek van RvB Project Manager Tenderproject Externe Accountants

2003 – april 2007: CFO Nederland en Lid Bestuur Nederland. Geeft functioneel leiding aan de CFO’s van de grote divisies in Nederland waar ca. 40.000 FTE’s werken. Het betreft hier de bank- en verzekeringsonderdelen en Asset Management zoals Nationale Nederlanden, RVS, Businessline Retail, Businessline Wholesale, Businessline Real Estate, ING Investment Management e.d. Is verantwoordelijk voor de financiële rapportage aan Bestuur Nederland NL en Raad van Commissarissen NL. Hij heeft hiervoor een afdeling Controlling NL van ca. 15 FTE’s Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan het Sarbanes Oxley project v.w.b. de wereldwijde invoering Is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de facilitaire organisatie waar ca. 700 FTE’s werken en een kostenbudget heeft van ca. € 400M.

1995 – 2003: Voorzitter Directie ING Bank Nederland en Lid Bestuur Nederland vanaf 2000. Als voorzitter van ING Directie ING Nederland was ik eindverantwoordelijk voor een bank van ca. 10.000 FTE’s zowel voor de commercie als voor de apparaatverzorging (IT etc.)

1990 – 1995: Directeur Bureau van de Controller ING. Verantwoordelijk voor de inhoud en publicatie van de cijfers van ING en haar rechtsvoorgangers inclusief het pro-actief sturen en anticiperen op bedrijfseconomische ontwikkelingen. Aantal FTE’s direct en indirect ca. 100 en functioneel aanzienlijk hoger. 1988 – 1990: Directeur IAD. Als Intern Accountant verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen ING en rapporterend aan de Raad van Bestuur. Bezetting ca. 150 FTE’s.

1988 – 1989: Opleiding divisie buitenland (Zuid-Amerika, Londen, New York). Ter voorbereiding op de directie positie IAD diverse buitenlandse opleidingen gevolgd.

1986 – 1988: Adjunct-Regiodirecteur Limburg. Als tweede man in Limburg (ca. 600 FTE’s) verantwoordelijk voor de kredietverlening en apparaatverzorgende aspecten.

1972 – 1986: Kantorenopleiding NMB Leiden e.o. en vervolgens diverse leidinggevende functies bij de IAD. RVC DOCHTERMAATSCHAPPIJEN: Nationale Nederlanden Postbank RVS ING Lease ING Commercial Finance Nationale Borg Mij

Bel direct +31 0172 255 355