Curriculum vitae J. Zegering Hadders

Ai2 heeft per 1 april 2008 Jan Zegering Hadders benoemd tot Voorzitter van de Stichting Beheer derdengelden.

Drs. Zegering Hadders (61 jaar, Nederlandse nationaliteit) is voormalig voorzitter van Bestuur ING Nederland en bekleedt verschillende andere bestuursfuncties bij zowel bedrijfsleven als overheid, onder meer bij Grontmij, Raad van Toezicht Nationaal Regieorgaan ICT-onderzoek, Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst en gemeenteraad Bussum.

Jan Hadders

Personalia: Jan Zegering Hadders
Geboortedatum: 01.08.1946
Gehuwd, 4 kinderen

 
OPLEIDING

HBS-B (1964)
Doctoraal Bedrijfseconomie (1970)
Postdoctorale studie Bedrijfskunde Rotterdam/Delft (1976)
Militaire dienst Legerraadstaf KL (1970-1972)
Wharton’s Advanced Executive Education Program (1996)

 
LOOPBAAN

AMRO (1972-1986)
Diverse functies bij Planning & Control
Concernorganisatie/Marketing Zakelijke Markt
Kantorennet/Strategische Planning
Postbank: Directeur Zakelijke Relaties (1986)
NMB Postbank: Directeur Divisie zakelijke Relatie (1990)

ING Groep:
Directeur Organisatie (1993)
Directeur Corporate Communications & Strategy (1994)
Voorzitter Bestuur ING Nederland/ hoofd Wholesale Banking Clients (2000-2007)
Nederlandse Vereniging van Banken: (1988-2007)
Lid Rijkscommissie export-, import- en investeringsgaranties

 
HUIDIGE ACTIVITEITEN

Lid Raad van Commissarissen Grontmij N.V., voorzitter Audit Committee (2005)
Lid gemeenteraad Bussum (fractievoorzitter, voorzitter commissie Bestuur) (1986-)
Lid Raad van Toezicht, nationaal Regie-orgaan ICT onderzoek(2001-)
Lid Strategisch ICT overleg, ministerie EZ (2004-)
Penningmeester Bestuur Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (2003-)
Voorzitter Stichting Nieuw Holland (Kustlocatie Hoek van Holland/Den Haag) (1993-)
Bestuurslid Stichting Chimaera (fonds Diabetesfederatie) (1985-)
Lid Bestuur Ubbo Emmiusfonds (Universiteit Groningen) (2000-) Commissaris Get Holding N.V. (2008-)

Bel direct +31 0172 255 355