Ai2 en VGB gaan samenwerken

6-12-2012

AALSMEER – Om het voor haar leden mogelijk te maken direct aan hen geleverde producten af te rekenen, gaat de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB samenwerken met Ai2 (Agri Inter Incasso). Het gaat primair om transacties tussen - al dan niet op de veiling gevestigde - bedrijven onderling, zogenoemde ‘overgegeven partijen’ (OGP).

Ook kwekers kunnen van het systeem gebruik maken, zegt directeur René Fransen van Ai2. Voor de verrekening tussen leverancier en afnemer vraagt het bedrijf van VGB-leden de helft van de 1% provisie die FloraHolland in rekening brengt. Niet-leden betalen 0,6%. Deelnemers moeten wel een abonnement sluiten. Dat kost € 25 per maand, maar leden van de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten) krijgen daarop 50% korting.

De leverancier betaalt de kosten van de incasso. Dankzij medewerking van een kredietverzekeraar kan vanaf 1 januari 2013 een betalingsgarantie worden aangeboden aan (in elk geval Nederlandse) kwekers en handelsbedrijven. Volgens Fransen kunnen in principe alle leverende partijen in de keten aan het betaalsysteem deelnemen: kwekers, importeurs en handelaren.

Kwekers die lid zijn van de veiling, hebben een afrekenplicht. Of zij gebruik kunnen maken van dit systeem hangt af van de individuele situatie.

Door de gesloten structuur van Ai2 wordt volgens Fransen geen gevoelige informatie over transacties meegedeeld aan derden. “Daardoor zijn alleen kweker en groothandelaar op de hoogte van de inhoud van de transactie. Ai2 werkt verder binnen de door de Nederlandse wet gestelde grenzen aan het betalingsverkeer tussen de bedrijven”, zegt hij. Ai2 en VGB richten zich overigens aan de kwekerskant primair op producenten die niet volledig lid zijn van de veiling.

“Onze leden kunnen door gebruik te maken van dit systeem goedkoper en discreter transacties financieel laten verwerken”, constateert directeur Robert Roodenburg van de VGB. “En zij zijn daarvoor dan niet volledig afhankelijk van FloraHolland. Ai2 is actief sinds september 2007. Er zijn nu ongeveer 700 bedrijven bij aangesloten.

De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, exporterende en importerende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen € 3.5 miljard van de omzet in die bedrijfstak.