FloraHolland schaft TOL-heffing per 2014 af

16-1-2014

Bloemenveiling FloraHolland stopt per 1 januari 2014 met de TOL-heffing van 0,4%. De in 2013 afgedragen TOL-heffingsgelden worden begin 2014 terugbetaald. Leden van FloraHolland die producten buiten de veiling om willen verhandelen kunnen gebruik maken van de tijdelijke ontheffing lidverplichting (TOL). Tegelijk met de ontheffingsregeling was een TOL-heffing ingevoerd van 0,4%. Die had als doel om voor alle leden gelijke mogelijkheden te bieden ten aanzien van afzet met en zonder FloraHolland, zodat er geen verschillen bestaan in veilingkosten.

Gebleken is dat deze regeling in de uitvoering niet tot het gewenste effect leidt, en het in gesprek komen over kopers en dienstverlening vaak juist in de weg zit. De heffing heeft ook slechts tot zeer beperkte inkomsten geleid.

Bron: sierteeltnet.nl